Материали

Материали

Материалите, които се използват за обработката на нашите изделия са с високо качество. Разполагаме с широкообхватна цветова гама на мрамор, гранит и варовик - български и вносни камъни. Всички материали могат да бъдат разгледани от близо на място в нашия офис. При поръчка на липсващ материал, той може да бъде доставен в рамките на 2 седмици.

Мрамор

Мраморът представлява метаморфна скала, изградена от калцит или доломит. Мраморните скали се образуват при метаморфизъм на варовици и доломити.Оцветяването на мрамора варира от чисто бял до всевъзможни нюанси на цветовете. Най-големите находища в Европа се намират в Италия, Гърция, Франция и Норвегия. В България мрамор се добива в планините Рила, Родопи, Странджа, Пирин и Берковска. Мраморът има широко приложение в бита, скулптурата, в огнеупорната, стъкларската и металургичата промишленост.

Гранит

Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява 95% от обема на всички интрузивни скали. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали.Гранитът е от най-плътните и твърди скали,поради високото си съдържание на кварц (твърдост 7 по скалата на Моос) и фелдшпат (6 по Моос), освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други.

Варовик

Варовикът представлява бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могат да бъдат хомогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда. Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни.Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други. Кредата е много мека (мек варовик). От нея се прави тебеширът.Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали.